Stølsvidda

Eit stort fjellområde med mange aktive stølar, jakt, fiske og hytteliv.

Mange fine skiløyper vinterstid.

Men kor lenge får vi ha det slik???


Også Svennes Utmarkslag vil kjempe mot vern av Stølsvidda

Steinar Tvedt , leder for Svennes Utmarkslag, frykter en verneprosess på Stølsvidda.

 Av Ivar Brynildsen

Publisert:16. mars 2019, kl. 07:00

Steinar Tvedt, leder for Svennes Utmarkslag, er veldig lite glad for varselet om at store deler av Stølsvidda kan bli natur-reservat. -Jeg frykter vi må ta en tilsvarende kamp her som den vi så i Skrautvål, sier han.

 

- Jeg er jo klar over at vi foreløpig "bare" er inne på en liste fylkesmannen har fått i oppdrag å lage fra Miljødirektoratet. Der de henter inn en lang rekke områder som så skal vurderes videre. Jeg regner med at vi blir hørt etter hvert. Men det er alltid skummelt å bli utpekt slik. Vi risikerer at de går videre, sier Tvedt. Han vet hva han snakker om, han jobber selv som arealplanlegger i Vestre Slidre kommune.

Frykter for råderetten

- Vi som forvalter sameiet har i alle år prøvd å forvalte ressursene til beste for oss selv og andre. Det er ingen tillitserklæring å si at storsamfunnet vil gå inn og overstyre. Det som å si at "dere har gjort en så god jobb til nå, og holdt området i så flott skikk, at nå tar vi over herfra". Det er det motsatte av lokal forvaltning. Og vi frykter en rekke negative konsekvenser.

-Slik jeg tolker tegningene vi har fått presentert, ser man for seg et naturreservat i indrefileten av Stølsvidda, og et omland med mildere restriksjoner. Vi er spent på hva vi vil få lov til å gjøre i fremtiden. Hittil har vi vært offensive i forhold til gjengroing. Vi har holdt brisk og vier nede, for å opprettholde beitelandskapet. Vil det bli slutt på slik praksis? Må vi søke om ethvert tiltak som er noe annet enn å la naturen styre seg selv? Om en leser vernebestemmelser for deler av Skrautvål Sameige, så ser en at all død og levende vegetasjon er vernet, og at en ikke kan gjøre noe. Det er mildt sagt ikke lovende for et aktivt stølsliv, jakt og fiske, sier Steinar Tvedt.

-Ser du ingen positive konsekvenser av et eventuelt vern?

-Det er positivt å unngå nedbygging av hytter. Men det er allerede sørget for. Vi er rundt 140 sameiere som er enige om at det ikke skal bygges hytter i fellesarealene. Vi trenger ikke staten til å styre oss. Vi drar inn over en halv million kroner i året fra jakt. Penger vi aldri ville fått om det var hytter i området. Vi vil ikke ødelegge for oss selv, sier Tvedt.

-Om hver enkelt kunne bestemme over sin egen teig ville vi nok fått hyttebygging, men her er det fellesskapet som bestemmer, påpeker han.

Vil komme med uttalelse

-Vi er glad kommunene varslet oss så fort de ble kjent med denne prosessen. Vi har ikke rukket å informere medlemmene ennå. Men vi har styremøte rett over helgen. Og årsmøte den 5.april. Da blir dette et tema, og vi vil fatte vedtak om hvordan vi skal stille oss. Kanskje vil vi hente inn erfaringer direkte fra dem som sto i prosessen i Skrautvål, sier han. -Vi skal også legge ut informasjon på hjemmesiden vår!